Implementacija i održavanje softvera NexTBIZ za kompletnu podršku poslovanju.

Implementacija i održavanje sertifikovanog softvera NexTZUS za Domove zdravlja i Bolnice.

Saveti i predlozi za kupovinu (upgrade) i konfiguraciju IT opreme.

Saveti i predlozi za kupovinu (upgrade) licenciranog ili free softwera.

Projektovanje i održavanje informacionih sistema

- Projektovanje i dokumentacija ICT

- Instalacija i reinstalacija operativnih sistema (Windows, Linux...)

- Instalacija i reinstalacija aplikacija i programskih paketa

- Kreiranje rezervnih kopija kritičnih podataka (backup)

- Antivirus zaštita, čišćenje virusa  i sredjivanje registara i fajlova ostalih iz inficiranih sistema

- Spašavanje obrisanih ili podataka sa problematičnih medija (CD,DVD,HDD,flash...)

- Forenzička analiza informacionog sistema.

- Pripreme za uvodjenje ISO standarda

Poslovne usluge

- Izrada biznis planova

- Izrada ekonomske ekspertize (Studije izvodljivosti)

- Izrada IPA Projekata

- Poslovne i stručne informacije za firme (e-DOC, SMS)

- Poslovna uputstva, stručne publikacija, tehnička uputstva u e-DOC formatu

- Izrada poslovnih i stručnih prezentacija iz oblasti ICT

- Organizovanje stručnih skupova i prezentacija iz oblasti primene ICT

- Pomoć u primeni poslovnih i ICT aplikacija i korišćenja opreme

 

Internet usluge:

- Dial-Up i ADSL podrška i uspostavljanje korisničkih naloga (Verat, Eunet)

- Podešavanje internet konekcije (dialup, ADSL rutera...)

- Deljenje internet konekcije

- Ugradnja mrežnih uredjaja i opreme (svičeva, rutera, peč panela...)

- Projektovanje i izrada računarskih mreža, žičnih i bežičnih

- Optimizacija postojećih računarskih mreža

- Održavanje mrežnih sistema po dogovoru – ugovoru

- Otklanjanje problema i proširenje računarskih mreža

           

Web usluge

- Izrada Web prezentacija, e-shopova, e-portala, e-learning...

- Registracija domena (com., rs, co.rs, in.rs...)

- Postavljanje sajta na server (hosting), prijava pretraživačima, SEO

- Održavanje prezentacija po dogovoru – ugovoru

- Izrada i održavanje sadržaja za sajtove korisnika

- Prerada i nadogradnja postojećih prezentacija

 

Kancelarijske usluge

- Kucanje, umnožavanje, spiralno koričenje i štampa tekstova, radova i brošura

- Stručna pomoć djacima i studentima u učenju i izradi stručnih radova i prezentacija

 

Edukacija

- Priprema za polaganje ECDL, Comp TIA i drugie poznatie brendove

- Organizovanje provere, konsultacija i polaganje za ECDL i GCL sertifikate

- Edukacija, sertifikacija i inovacija znanja za NexTBIZ, NexTZUS, NexTLAB i NexTAPO

 

Popravka računara (desktop, laptop, tablet...):

- Detekcija kvarova

- Popravka ili zamena hardverskih komponenti računara

- Poboljšavanje konfiguracije (upgrade)

- Održavanje računara po pozivu – ugovoru

- Preventivno održavanje računara – po ugovoru

 

- Dolazak kod klijenta

- Hitne intervencije (hitan poziv, rad nedeljom, rad posle 20h)