StudioNexT uspešno postoji od preko 10. godina.
Firma je formirana sa ciljem da omogući krajnjim korisnicima (firme i kućni korisnici računara)
efikasno korišćenje svih dobrih strana Informaciono komunikacionih tehnologija (ICT).
 
U našoj stalnoj ponudi su usluge i proizvodi:
 

 • Uvodjenje i održavanje najkvalitetnijih poslovnih i zdravstvenih informacionih sistema...
 • Kvalitetni računari, računarska i elektronska oprema i potrošni materijal.
 • Internet usluge, pretplata na internet (Dial-up, ADSL) kvalitetna Izrada i održavanje sajtova.
 • Edukacija i osposobljavanje za korišćenje računara i unapredjenje poslovnih i informatičkih procesa.
 • Digitalizacija knjiga, papirne dokumentacije i njeno uključivanje u poslovni softwer...
 • Preporuke, prikaz i instalacija licenciranog softvera i igrica.
 • Zaštita i bezbednost Informacionih sistema, zaštita i preventivno održavanje mreže i opreme.
 • Servisiranje i nadogradnja račuunara.
 • Kucanje tekstova, fotokopiranje, skeniranje.
 • Pomoć pri izradi stručnih radova iz oblasti informatike i korišćenja ICT.
 • Izdavanje knjiga, priručnika i uputstava u elektronskom obliku.

Kako radimo:

Naši osnovni poslovni ciljevi i način rada proizilaze iz iskazanih želja i interesa naših korisnika koji su zainteresovani da nauče, da sebi kupe i da uspešno koriste proizvode i usluge informaciono komunikacionih tehnologija.

Šta možete očekivati od nas:

Od nas s punim nepoverenjem možete zatražiti sve što mislite da treba da znate o informatičkoj opremi, softveru i uslugama koje planirate da koristite.

Predložićemo Vam da proverite na bilo kom drugom mestu kvalitet, tehničke karakteristike, pouzdanost i uporedite sa cenama i uslovima koje smo Vam ponudili.

Od toga kakav kvalitet, performanse, sigurnost, pouzdanost, znanje i poverenje želite da imate, od toga će zavisiti Vaša odluka - mi ćemo je svakako sa razumevanjem prihvatiti.

Šta predlažemo:
 
Mi Vam možemo predložiti najbolje rešenje koje bi za Vas bilo najprihvatljivije, ali uvek Vama ostavljamo da donesete konačnu odluku u skladu sa vašim interesima i mogućnostima - naše je da svaku Vašu razumnu odluku podržimo i pomognemo Vam da je najbolje realizujete.

Od nas s punim poverenjem možete očekivati da Vas uspešno naučimo da koristite Vaš računar ili softver - da vam pomognemo da učinite prve korake i da korisno upotrebite Vašu investiciju.

Ako imate svoje preduzeće ili ste u situaciji da donosite važne poslovne odluke mi Vam možemo pomoći da budete uspešniji, da poslujete na moderan i efikasan način - što će Vam obezbediti veliku prednost u odnosu na konkurenciju.

Ukoliko imate dobru poslovnu ideju a treba Vam pomoć - možda je možemo zajedno ostvariti.