• Konsalting, informacioni sistemi i poslovni softveri

  • Prodaja računara i računarske opreme

  • Implementiranje i održavanje računarskih mreža

  • Internet usluge. 

  • Ovlašćeni ECDL test centar (obuka, polaganje i izdavanje medjunarodnog sertifikata)

  • Digitalizacija i arhiviranje dokumentacije

  • Servisiranje računara

  • Izrada poslovnih sajtova

  • Fotokopiranje i skeniranje

map-markerenvelope